Nieuw boek Johan de Jong

Johan de Jong heeft een nieuw boek geschreven: De Kerkuil – ecologie, gedrag en bescherming. Het gaat om een naslagwerk met de meest recente informatie over de kerkuil. De kerkuil werd in de jaren zeventig nog met uitsterven bedreigd. In heel Nederland waren er toen maar honderd broedparen en in Fryslân nog maar acht. Johan de Jong is toen met een reddingsplan begonnen, met hulp van veel vrijwilligers en werkgroepen in het hele land.

Door het plaatsen van nestkasten in oude boerderijen en schuren kwam er weer veel meer broedgelegenheid beschikbaar voor de kerkuil. Op dit moment heeft de kerkuil weer een stabiele populatie. In goede jaren zijn er zo’n 3.000 broedpaartjes in Nederland en 550 yn Fryslân.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *